Kodu > Teadmised > Sisu

Enesekohaste puhastusvahendite ettevaatusabinõud

Nov 21, 2017

Isekuhastatavaid filtreid saab kasutada ainult nimplaatides näidatud nimipingel / sagedusel.

Filtreid tuleb hooldada korrapäraste ajavahemike järel. Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage kindlasti isepuhastuv filter.

Veenduge, et pistik ei ole enne puhastamist korralikult märg ega pistik on enne selle uuesti sisse lülitamist kuiv.

Ärge eemaldage toitejuhet musta käega.

Isekuhastatavad filtrid on piiratud akvaariumi siseruumide kasutamisega.

Kui filter on kahjustatud, eriti kui toitejuhe on kahjustatud, ei saa seda kasutada.

Veenduge, et isepuhastuv filter töötab õiges veetasemes ja et filtrit ei saa kasutada ilma veeta.

Ärge lahti ega remondige eraviisiliselt, et vältida ohtu või põhjustada keha kahjustusi, spetsialistide hooldus