Kodu > Teadmised > Sisu

Kottfiltrite kasutamine autosse eelvärvimisel

Jun 06, 2018

Rahvamajanduse ja autotööstuse kiire arenguga on inimesed esitanud ka suuremaid nõudeid autode kvaliteedi osas. Auto maali tootmisliinidel läbivad automaatsed kehad kümneid töötlemisprotsesse, enne kui nad saavad võrguühenduseta minna. Iga töötlemisprotsess peab olema varustatud vastava katte filtratsioonisüsteemiga. Kottfiltrid on otsustava tähtsusega.

Auto katete tootmisliinil ei saa kottfilter mitte ainult eemaldada lisandeid, õli ja rauda rooste, et tagada ühtlane ja suurepärane keha katte mõju. Samas on vedelike tsirkulatsioonifiltreerimine, kattevedelike ja veetarbimise tõhususe suurendamine ning tegevuskulude vähendamine.

Autoklaasiprotsessi aluseks on autoklaasipuhastusprotsessi kvaliteet kogu autokerede värvimisprotsessi edukuse või ebaõnnestumise võti, ning puhastusmõõdu parandamise võtmeks on mitmed erinevad protsessiosad , tavaliselt iga kord. Pesemislahuse saastuse kontroll peab olema väiksem kui 1/10 eelmises protsessis sisalduva töötlemislahuse kontsentratsiooni kohta.

Veekasutuse efektiivsuse parandamise ja kulude vähendamise nõuete kohaselt on filtreerimissüsteemi edukuse võtmeteguriks puhta vee filtreerimise ja ringlussevõtu ning vee kvaliteedi puhtuse tagamine; teiseks, kasutage membraanfiltreerimist UF-i, et taastada rasvade eemaldamise vedelikku, fosfaatlahust ja regenereerimist. Kõrgelt saastunud puhastusvesi ja eeltöötlusvesi pakuvad ka kõrgemaid nõudeid filtreerimissüsteemide projekteerimiseks ja rakendamiseks.

Kottfilteril on kompaktne struktuur, väike jalajälg ja lai valik filtreerimise täpsust; samal ajal on ühikupiirkonnal suur voolukiirus, väike filtri takistus ja madalad kulud; hoolduse kasutamine on mugav ja kiire; spetsifikatsioonid on täielikud, materjalid on mitmekesised ja rakenduste ulatus on lai. Seeria eelised näitavad mootorsõidukite kattekihi süsteemi rakendatavust.

Kuna traditsiooniline kottfiltertehnoloogia võib põhimõtteliselt täita kaasaegse katendi filtreerimise nõudeid, näitavad arenenud kottfiltrid suuri eeliseid ja kulutõhusust traditsiooniliste filterkottide kujundamisel, valmistamisel ja praktilisel rakendamisel. Line filter süsteemide projekteerimine ja ehitamine pakuvad paremat valikut.

http://www.inocofiltration.com/